Maatschappelijke ervaring

Lid Topsportcommissie KNGU, jan 2013 tm 2018

Stuurgroep welke samen met bondscoach en topsportcoördinator van de KNGU het topsportbeleid bepaalt. De 6 grootste clubs van Nederland nemen deel aan dit overleg.

Bestuurslid KNGU District Mid-West, jun 2012 tm jun 2014

Het district houdt zich bezig met het turnbeleid in de provincies NoordHolland, Utrecht en Zuid Holland.

VoorzitterTurnz Amsterdam Gymnastics, mei 2012 tm 2018

Voorzitter van 1.200 leden tellende vereniging met ca 40 medewerkers, waarbij les gegeven wordt in 3 vestigingen in Amsterdam. Onder voorzitterschap 3x Nederlands Kampioen in de ere-divisie, deelname EK’s, WK,s en Worldcups. Ca 20 turn(st)ers maken deel uit van (Jong)Oranje van de KNGU.

BeleidsplanTurnz to the Top, Adviseur/Projectleider, okt 2011 tm feb 2012

Ontwikkeling van het beleidsplan \”Turnz to the Top\”. Doelstelling is om turntechnisch op het hoogste niveau te presteren en waarbij een fundament ontstaat waarin alle facilitaire zaken ook voor de toekomst geregeld zijn. Daaronder vallen Communicatieplan, Commercieelplan, Technisch Beleid, Organisatie en een Financieel plan.

Voorzitter SFTEV, sep 2011 tm sep 2015

Stichting Facilitering Topturnen Edam-Volendam tbv beheer bus om 10 topturnsters van Edam-Volendam van en naar Amsterdam te brengen.

Schaatstrainer HCA, okt 2005 tm mar 2015

Geef training aan een groep enthousiaste 40-60 jarige schaatsers op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.

Schrijver boek Edam in beweging, feb 2005 tm jun 2005

Boek geschreven met een aantal sub-auteurs over 125 jaar turngeschiedenis in Edam. Met sponsors is een prachtig, rijk geïllustreerd boek ontstaan.

Lobbywerk lokale politiek; STEV, jan 2005 tm jun 2011

Overleg fractievoorzitters om in verkiezingsprogramma nieuwe turnhal te laten opnemen, daarna lobby werk bij wethouders om eea te realiseren en aandacht te blijven houden voor de ca 1.000 gymnasten in de gemeente.

Bestuurslid STEV, okt 2011 tm sep 2011

Stichting Turnpromotie EdamVolendam, beheer van bestaande sporthal, communicatie Gemeente iz nieuwbouw sporthal.

Coach voetbalteam Edamse Voetbal Club (EVC), sep 2001 tm mei 2014

Coach van het voetbalteam van zoon Jasper. Vanaf de F-jes tot en met de A1 junioren. Meerdere keren kampioen geweest met het team. Kern: samenwerken door elkaar te respecteren.

Voorzitter GV De Beukers, mei 2001 tm mei 2011

Voorzitter Gymnastiekvereniging De Beukers, alwaar een aantal zaken geherstructureerd, zoals de financiën, structuur selectie en plaatje naar buiten toe. Het ledental nam in deze periode toe van 150 naar 450. Veel nieuwe onderdelen zijn toegevoegd, wo Recreatieve Selectie, Zumba en Streetdance.

Heropzet kerkblad kerken in Edam, Redactie/Projectleider, jan 1998 tm jan 1999

Leiding gegeven aan een werkgroep met als doel de heroprichting van het gemeenschappelijke kerkblad Venster binnen de gemeente Edam-Volendam van een oubollig blaadje naar een leesbaar magazine.

Boek Kerkgeschiedenis in Edam, Opmaak/DTP, mei 1997 tm nov 1997

Samen met auteur vormgeving en deel van de inhoud bepaald van een boekje over 150jaar kerkgeschiedenis in Edam