Werk ervaring

Pro-Spekt CV

Eigenaar
2012 – nu

Consultant/Interim in Logistics en ICT

Zelfstandig werkzaam, met focus op Consultancy bij operationele bedrijfsprocessen, in sectoren Logistiek en ICT.

ZorgPlanner

Mede-eigenaar
2017 – nu

Softwarebedrijf wat multi-platform software ontwikkelt voor de thuiszorg (SAAS). De omvang betreft de roosters, tijdregistratie, de clientplanning, de operationele meldingen en de afmelding naar Vecozo en HRM systemen.

SportAMS

Eigenaar
2017 – nu

Administratiekantoor voor clubs en verenigingen. Onder de dienstverlening valt Salarisadministratie, HRM, Boekhouding en geautomatiseerde ledenadministratie.

Turnz Amsterdam Gymnastics

Verenigingsmanagement Turnz
Verenigingsmanager, 2014 – 2018

Professionalisering van de administratie en management van stichting en vereniging Turnz Amsterdam Gymnastics. Daarnaast opstellen sponsorplan, managen van de trainers in vaste dienst (20).

Diversen

Ontwikkelen websites
Ontwikkelaar, mei 2013 – nu

Bouw van diverse websites voor verenigingen en instellingen. Kern: eenvoud, multi gebruik met redactie, selfsupporting.

Facility Apps

Vermarkten FacilityApps
Directeur, 2013 – 2017

Inregelen van het proces van verkoop naar oplevering van tabletsoftware (Apps icm met SAAS software) die remote werkzaamheden van met name de schoonmaak-, groen- en bouwbranche automatiseert. Bezig met organisatie, acquisitie, consultancy, implementatie en functioneel ontwerp. Het systeem bij ca 60 nieuwe en zelfstandig geacquireerd klanten geïmplementeerd.

Aviapartner

Manager Operational Support & Projects en MT member,  sep 2007 – mar 2012

Aviapartner is een vliegtuig afhandelaar op 35 vliegvelden in Europa en heeft ca 5.000 medewerkers in dienst. Dienstverlening checkin, boarding, vrachtafhandeling, bagageafhandeling, laden en lossen, flightdespatch.

Direct leidinggevend aan 25 medewerkers, vooral facilitair. Lid van  MT met als belangrijkste portefeuilles Kostenbeheersing van onderhoud en inkoop, IT en voorkoming operationele verstoring. Daarnaast project-aansturing in- en externe projecten alsmede de uitrol van MT beslissingen in brede zin. Totale portefeuille twv EU 20mio.

Werkzaamheden

LED verlichting loodsen
Projectleider, nov 2011 – mar 2012

Rendabel business plan om TL verlichting en zonlichtlampen uit jaren 80 te vervangen door LED verlichting. Kosten ca 470k, opbrengsten vanaf dag 1 door voorfinanciering waar cash-out 0 en voordeel direct beschikbaar.

Stuurgroep Duurzaamheid Air Cargo Nederland
Lid, feb 2011 – mar 2012

Project om samen met luchthaven, brancheorganisatie, afhandelaars en forwarders te komen tot een groenere samenleving op Schiphol. Succesverhalen worden gedeeld en nieuwe ideeën worden uitgewisseld.

Implementatie ERP systeem Hermes
Projectleider, feb 2010 – mar 2012

 • Pakketselectie
 • Implementatie nieuwe hardware omgeving, waaronder 200 PC\’s, 100 handhelds en de infrastructuur
 • Logistieke aanpassingen voor de beste fit
 • Uitrol trainingen
 • Setup van het systeem
 • Gefaseerde uitrol

Integratie lokale IT omgeving binnen groep Europa
Projectmanager, mei 2010 tm dec 2011

Tgv overname omzetten van de lokale IT-omgeving naar die van een geïntegreerde groepsomgeving. Onderdeel daarvan waren: migratie servers, lijnverbindingen en herconfiguratie lokale omgeving inclusief desktops en integratie nieuwe applicaties. Eea is stapsgewijs ingevoerd ivm de noodzakelijke training.

eLink Air Cargo Nedeland
Stuurgroep, Projectleider, dec 2010 tm mar 2012

Brancheproject om te realiseren dat vracht door2door aangeleverd kan worden zonder tussenkomst van een loket. Onderdeel daarvan: security, elektronische berichtgeving, veiligheid en douane vrijgave. Op deze manier ontstaat een zgn Green-Lane. Iedere afwijking leidt tot een bezoek aan een loket en vertraagd de logistieke stroom.

ISO 14001
Projectleider, jun 2010 tm dec 2011

Samen met Aviapartner groep ontwikkelen van het GoGreen programma, het opzetten en behalen van het ISO 14001 certificaat. Onderdeel van het programma zijn terugdringen CO2 uitstoot en verminderen afval.

eFreight Air Cargo Nederland
Projecttrekker, jan 2010

Sturende rol in het verder implementeren van elektronische berichtgeving binnen de vrachtketen op Schiphol. Doelen zijn tweeërlei, het terugdringen van de papierstroom en de kostenbesparing die de extra invoer bij loketten voorkomt. Samen met Expediteurs, softwareleveranciers, afhandelaars en carriers wordt gezocht naar de echte knelpunten die de omschakeling van papier naar berichtgeving in de weg staan.

Project Lokomotion
Manager, aug 2009 tm jan 2010

Complete refresh van AS400/afhandelingssoftware in de volle breedte van het bedrijf. Het betrof vooral micro-optimalisatie, met kleine verbeteringen met een grote impact. Om kosten te drukken en snelheid te verhogen werd een programmeur uit Engeland gerecruteerd.

Automatisering Portiersloge
Manager, jun 2009 tm jan 2010

Automatiseren van inschrijvingsproces en logging dmv ID-card systeem icm kentekenherkenning dmv camera\’s aan de poort.

Sale & Leaseback GSE
Manager OSP, jan 2009 tm nov 2011

Doel tweeërlei, genereren van cash en overbrengen van ownership, waardoor stabilisatie onderhoudskosten en verbetering van de uptime. Nagenoeg de hele vloot is recent overgenomen door TCR.

ISAGO
Manager OSP, dec 2008 tm dec 2010

Implementatie ISO-certificaat voor de luchtvaart, ISAGO. Waar ISO meer uitgaat van eigen beleid, dwingt ISAGO vliegveiligheid af in de preventieve sfeer, door juiste procedures, een helder opleidingsprogramma en een duidelijke organisatie.

Optimalisatie scan McKinsey
Manager OSP, sep 2008 tm  mar 2009

Complete review van de processen, het opnieuw in elkaar smeden, meetpunten benoemen en handhaving van de procedures. Project werd later uitgestempeld binnen de hele groep op 5 vestigingen.

Outsourcing Crewtransport
Manager OSP, jul 2008 tm mei 2009

Onrendabel bedrijfsonderdeel met slechte SLA onderbrengen bij extern bedrijf, PMT, welk de dienstverlening goedkoper en tegen betere performance levert.

Implementatie SP-Expert
Manager OSP, mei 2008 tm dec 2008

Overgang naar gestandaardiseerde groeps-roostersoftware, waarbij redesign van de interfaces.

SRACP
Manager OSP, apr 2008 tm jul 2008

Samen met luchthaven Schiphol creëren van een nieuwe security barrière bestaande uit hek, op afstand bedienbare poort en camerabewaking. Daarnaast herorganisatie van bestaande logistieke processen.

Reconfig Schiphol Real Estate Service Contract
Manager OSP,  jan 2008 tm mei 2008

Omzetting van huurcontract met SRE met hoge service kosten naar een basishuur met geoutsourcde contracten tav onderhoud gebouwen inclusief verwarmings-, koude-, en luchtbehandelingsinstallatie. Totale besparing 70k per jaar.

ARBO beleid
Manager OSP, sep 2007 tm mei 2008

Opnieuw opzetten van het beleid met bedrijfsbrede, 24×7 dekking van de ARBO medewerkers en een veel grotere groep ARBO aware leidinggevenden. Kernpunten waren communicatie intern en naar overheden en risico preventie.

Rebranding Aeroground services naar Aviapartner
Manager OSP, aug 2007 tm mei 2008

Na de overname migratie van bedrijfsstijl Aero Groundservices naar die van Aviapartner, inclusief verlichtingspanelen, briefpapier.

Aero Groundservices Cargo

Manager Operational Support & Projects, jan 2000 tm aug 2007

Manager van de afdeling Operational Support & Projects (12 fte) en lid van het MT, waarbij eindverantwoordelijk voor

 • Procurement, inkoop voertuigen, kantoorbenodigdheden, plastic, hout.
 • Fleetmanagement 100 gemotoriseerd en 500 ongemotoriseerde voertuigen
 • ICT, met 35 Windowsservers, 1 AS400, 250 PC\’s en 100 Handhelds
 • Interne Dienst, verantwoordelijk voor gebouwbeheer (45.000m2 en een kantorenflat)
 • Logistieke Cargosystemen, met
 • Magazijn, uitventen kleding, kantoorbenodigdheden
 • Projecten

Werkzaamheden

Herinrichting Terminal 6c
Manager OSP, dec 2006 tm sep 2007

In gebruik name Terminal 6C overname, inrichting en oplevering van een nieuwe vrachtloods ter grootte van 3.500m2 en 13 kantoorunits.

TNT sorteercentrum
Manager OSP, okt 2006 tm apr 2007

Redesign van complete sorteerproces voor TNT en onderbrengen van dit bedrijfsonderdeel binnen de gekoppeld aan reeds bestaande Post afhandelingsprocessen waardoor een sterk synergie effect ontstond. Waar TNT 200 fte nodig had voor dit proces, waren er in de eindsituatie 30 fte bij Aero Groundservices nodig.

TCO sturing voor GSE
Manager OSP sep 2006 tm dec 2006

Omzetting van sturing op basis van kosten naar TCO (Total Cost of Ownership) Onderdeel van dit plan was de optimalisatie van de onderdelenvoorraad bij leverancier waardoor voertuigen te lang uit de roulatie stonden. Met KPI\’s werd opvolging gemeten. Project heeft geleid tot 300k lagere onderhoudskosten op jaarbasis.

IT Business Continuity Plan
Manager OSP, jul 2006 tm mei 2007

Ontwikkelen van een plan om tegen gereduceerde kosten een redundante systeemomgeving te creëren, maar ook te verzorgen dat de operatie door kan gaan bij stroomuitval of ICT-verstoringen.

Bedrijfsovername
Manager OSP, jun 2006 tm aug 2007

Volledige traject van analyse van de markt, de keuze met de holding (VCK group), het vraag en antwoord spel met potentiele klanten in virtuele dealing rooms van ABN-AMRO en de finale presentaties aan Aviapartner, die het bedrijf daarna gekocht heeft.

Verkoop onderhoudsdienst
Manager OSP, mei 2006 tm nov 2006

Technische begeleiding tijdens- en veilige landing na de verkoop van de interne onderhoudsdienst ETS aan KES (KLM Equipment Services). Contractuele opzet, voorkomen valkuilen, openingen naar de toekomst ivm vastlegging waren onderdeel van het project.

ISO 9001-2000
Manager OSP, jan 2006 tm mar 2007

Project is gestart om een betere kwaliteit van de organisatie te waarborgen, waarbij afspraken werden vastgelegd en training en procedures op elkaar aansluiten. Het behalen van het certificaat was geen doel op zich, certificaat is wel gehaald als medaille op het werk.

Groundpower Pool
Manager OSP, sep 2005 tm mar 2006

Opzetten van een Groundpower (auxilery power unit tbv stroomvoorziening vliegtuig) Pool met KLM. Targets waren costreduction, vernieuwing en flexibiliteit.

Redesign onderhoud overhead deuren
Manager OSP, mei 2005 tm dec 2005

Reshape van het bestaande onderhoudscontract van de ca 120 overheaddeuren op basis van storing naar een fixed fee per deur met een besparing van 20% en een investering door de leverancier, Nassau Industry Doors in een vervangingsprogramma op basis van een deel van de besparing. Dit model bleek zo succesvol dat Nassau hierdoor goedkoper kon inschrijven en grote contracten (wo Heineken DC\’s) heeft kunnen binnenhalen.

Milieuvergunning Aero Groundservices en Schiphol
Manager OSP, jul2004 tm jul 2006

Samen met BMD advies nieuwe milieu vergunning tot stand laten komen. Op Schiphol is dit een zeer complex, waarbij het bedrijf als eerste vergund werd buiten de reguliere addendum constructie om. Vergunningverlening liep via Gemeente Haarlemmermeer, waar de rest van Schiphol via de Provincie vergund wordt.

Project CAK
Manager OSP, feb 2004 tm mar 2004

Project om de processen bij de aanlevering van vracht te centraliseren en te optimaliseren op een te vormen Centraal Administratie Kantoor. Onderdeel van het project waren analyse, opbouw processen, inrichting locatie met geoptimaliseerd loketten en uitvoering ervan tot en met oplevering en productie.

Standaardisatie GSE
Manager OSP, 1-1-2004

Omzetten naar beste merk per type voertuig, minimalisatie aantal GSE (Ground Services Equipment) suppliers en omzetten naar vaste vloot GSE per vlucht, waarbij keuze van minimaal aantal simultane afhandlingen

Implementatie Pers- en Paymaster
Manager OSP, dec 2003 tm jun 2004

Personeelsregistratie en Salarisadministratie software plus alle interfacing naar bestaande roostersystemen en boekhouding.

PC Prive
Projectleider, aug 2003 tm dec 2003

Verzoek inspecteur, keuze, inkoop en uitrol van de toen nog geldige PC Prive regeling.

Nieuwbouw terminal 6b
Bouwdirectie, 
mei 2003 tm dec 2004

Loods van 3200m2, met speciale aandacht voor logistiek en werk omstandigheden. Doelstelling bij de bouw waren optimalisatie van de logistiek en het creëren van een moderne werkomgeving. Naast het loodsdeel werden 12 kantooreenheden ontwikkeld. Ten gevolge van de logistieke verbeteringen tegenover bestaande loodsen, lukte het om de doorvoer capaciteit met 80% te verhogen.

Vervoer Gevaarlijke stoffen op Schiphol
Adviseur, Projectleider, jan 2003 tm sep 2003

Samen met branchegenoten een advies gegeven tav de wijze waarop Gevaarlijke Stoffen op het terrein aan airside vervoert kunnen worden gelijk ADR-wetgeving. Op deze manier werd voorkomen dat het vervoer gelijkgesteld werd met dat op de openbare weg. Het advies is 100% opgevolgd door de branche en de toezichthouders. Training conform dit advies is opgenomen in de training voor alle personeel werkzaam aan airside.

AG on the Move
Projectleider, sep 2002, okt 2002

Herorganisatie van een decentrale aansturing naar een meer centrale rol met een Operationeel sturend orgaan en bedrijfsburo, samen regie genoemd.

Bouw VWA Keuringsstation
Bouwdirectie, jan 2002 tm nov 2013

Nieuwbouw keuringsstation voor de Voedsel en Waren Autoriteit, In nauw overleg is samen met de toenmalige RVV, later de VWA een nieuw keuringsstation gebouwd wat voldoet aan de laatste eisen op haar vlak. Onderdeel van de werkzaamheden: 10 vergunningen, functionele en bouwkundige aspecten en bouwbegeleiding en opstellen procedures. Totaal oppervlak 900m2 met 18 koelcellen.

AG2002
Projectleider, aug 2001 tm jan 2002

Reorganisatieprogramma om tot een efficientere organisatie te komen en een betere bedrijfsbrede afstemming op het werkdrukteprofiel. Daarnaast herziene contracten met uitzendorganisaties met een gezonde mix om toekomstige dalen in omzet te kunnen opvangen.

Harmony & Efficient
Projectleider, jun 2001 tm jun 2002

Roostersoftware en tijdregistratiesysteem wat in combinatie de mogelijk gaf om arbeidstijdenwet te toetsen tegenover de roosters en automatische waarschuwingen te genereren bij overschrijding. Daarnaast de mogelijkheid om per uur de beschikbaarheid te toetsen per functie.

EASY (Elektronisch Aanlever SYsteeem) Schiphol
Werkgroep, apr 2001 tm aug 2002

Systeem om elektronisch met elkaar slottijden af te spreken tav halen en brengen van vracht. Knelpunt bleek de datacapture te zijn bij het aanmelden van de vrachtbrieven, waardoor het product nooit tot volle wasdom is gekomen.

Reorganisatie Export
Export Manager/Projectleider,  okt 2000 tm mei 2001

Omzetten van een iedereen doet alles organisatie naar een luchtvaartmaatschappij geclusterde organisatie, waarbij veel meer ownership ontstaat tav het product en de communicatie naar de klant sterk verbeterde. De totale doorloop van dit project, inclusief nieuwe roosters, veel nieuwe functies en – beschrijvingen en bijbehorende salariëring bedroeg 5 maanden. Met 6 personen exitgesprekken gevoerd ter afvloeiing wegens niet functioneren.

Outsourcing ICT
Projectleider, mei 2000 tm jan 2001

Project waarbij het beheer van het serverpark werd geoutsourced naar een externe partij, DATAD en waarbij de eerste lijns afhandeling door een beperkte crew aan IT personeel werd gedaan.

Rebranding Vracht OPS
Projectleider/Interim Manager, feb 2000 tm okt 2000

Omzetten van organisatie en locatie van afdeling Vracht Operations naar moderne centralere rol in de organisatie. Deze afdeling houdt zich bezig met zwaartepunt en beladings berekening van een vliegtuig en het maken van een vluchtplan

Implementatie Afas
Projectleider, jan 2000 tm dec 2000

Implementatie van Personeelsregistratiesysteem Afas

Aero Groundservices Passenger Handling

Projectleider, jan 1996 – dec 1999 

Aero Groundservices had ca 1200 medewerkers in dienst op 1 vestiging, Schiphol. Aero Groundservices was lid van de VCK groep, waar ook reisbranches en Cargadoor afhandeling deel van uitmaken. Het bedrijf hield zich bezig met checkin, boarding, bagageafhandeling, laden en lossen van vliegtuigen en flight despatch.

Werkzaam als parttime projectleider voor klant- en implementatieprojecten.

Werkzaamheden

Centralized Load Control EU voor British Airways
Projectleider, sep 1998 tm  apr 1999

Project CLC Omzetting van gedifferentieerde opzet van loadcontrol per luchthaven naar een gecentraliseerde operatie voor Europa tbv de airline British Airways. Medio 1999 werden alle retourvluchten uit Eropa naar de UK door Schiphol afgehandeld

Project Hermes
Deel Projectleider, jan 1996 tm dec 1996

Opzetten van handmatig naar het geautomatiseerd inplannen van personeel in wisseldiensten op Schiphol. Omzetten CAO, roosterregels. Berekenen seizoensplanning met behulp van een eigen ontwikkeld programma, later door middel van het programma Plancontrol, welke mede geparameteriseerd en met softwareleverancier geoptimaliseerd.

Aero Groundservices Passenger Handling

Operations Duty Officer, jan 1990, dec 1999

Eindverantwoordelijk per shift rond Loadplanning Coördinatie, aansturing en registratie rond belading van passagiers, vracht en post, alsmede de betanking en logistieke processen rond de afhandeling van vliegtuigen.

Werkzaamheden

OR Lidmaatschap
Lid en voorzitter, jan 1993 tm jan 1995

Ervaring opgedaan op het gebied van reorganisaties en beleidsvorming, collectief ontslag (120 fte) en de (later afgeblazen) overname van het bedrijf. Was voorzitter van de commissie P&O en van de Onderdeel Commissie Passagiersvliegtuigafhandeling.

Flightplanning ex KLM
Projectleider, jan 1992 tm dec 1992

Project Flightplanning KLM Overname flightplanning van een aantal luchtvaartmaatschappijen. Onderdeel daarvan de setup van een nieuwe route met 2 motorige vliegtuigen over de Atlantische oceaan (ETOPS)

Flight Despatcher
ODO, jan 1990 tm dec 1999

Flightplanning Routebepaling, brandstofcalculatie en crewbriefing tbv internationale luchtvaartmaatschappijen.

Systeembeheer Raycheck
Systeembeheerder, jan 1985 tm jan 1994

Systeembeheer op Raycheck (Raytheon) Checkin en Weight en Balance software voor de Passagiers- en Vliegtuigafhandeling.

Aero Groundservices Passenger Handling

Loadcontroller, sep 1984 tm jan 1990

Coördinatie en aansturing en registratie rond belading van passagiers, vracht en post, alsmede de betanking en logistieke processen rond de afhandeling van vliegtuigen.

Aero Groundservices Cargo

Exportmedewerker, dec 1983 tm aug 1984

Opbouwen van vracht op vliegtuigplaten met hulp van heftruck. Functie bekleed om alvast aan de slag te kunnen na de HTS.